Home Actueel Molens Stichting Sponsors Beeldbank Contact
Stichting
 • Geschiedenis
 • Bestuur
 • Doelstelling
 • Verantwoording
 • ANBI status
 • Vrijwilligers
 • Opleiding
 • Donateurs
 • Sponsoring
 • AVG
 • anbi

  Vrijwilligers

  Enkel dankzij de inzet van vele onbezoldigde vrijwilligers zoals de molenaars, de vrienden van.. , en het bestuur, is het mogelijk de elf molens van de stichting draaiende te houden. Dat geldt in de meest letterlijke zin voor de vrijwillige molenaars die veel vrije tijd steken in het op regelmatige tijden bedienen en voor het publiek openstellen van de molens. Sommigen  van hen hebben hun “eigen” molen, anderen zijn dan weer op de ene, dan weer op de andere molen te vinden.

  En dan zijn er nog de “Vrienden van de Vlijt” die hand- en spandiensten verlenen bij het onderhoud van de Vlijt en tijdens de Molendagen actief zijn.

  Piet Meinderts                            

  De Snip, it Heidenskip

  Henk Brandsma Ybema's Molen, Workum
  Jan Stoel

  Tjasker, it Heidenskip

  Johan de Jong                         

  Windmotoren bij Molkwerum en it Heidenskip

  Jan Huls
  Nijhuizumermolen, Nijhúzum
  Jurjen van der Meer De Vlijt, Koudum
  Jouke v.d. Veen, Eddy v.d. Wal,
  Johannes de Vries, Jarig Pluister 
  en Jildau Wiarda
  Windmotor bij IJsbrechtum
  Windmotor bij IJsbrechtum
  Windmotor bij IJsbrechtum
  Ruurd Jakob Nauta en
  Mario Bertelink
  Rispens, Oosterend
  Wiebren Kuperus Windmotor bij Itens
  Sjoerd de Roos


   

  Aspirant molenaars

   

   

   

   

   


   
     

  2018 Molenstichting Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl