Home Actueel Molens Stichting Sponsors Beeldbank Contact
Stichting
 • Geschiedenis
 • Bestuur
 • Doelstelling
 • Verantwoording
 • ANBI status
 • Vrijwilligers
 • Opleiding
 • Donateurs
 • Sponsoring
 • AVG
 • anbi

  Het bestuur van de Molenstichting Súdwest-Fryslân bestaat uit de heren:

  J.W. Boekhoven voorzitter

  J. Tiedema

  secretaris
  P. de Vries penningmeester
  M.T. Galama lid
  W. Landman lid

  De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben echter wel recht op vergoeding van de t.b.v. hun functie gemaakte kosten. Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar, in december samen met alle vrijwillige molenaars van de stichting. De verslagen van alle vergaderingen incl. het jaaroverzicht worden, behalve aan de bestuursleden, ook aan alle vrijwillige molenaars toegestuurd.


  2018 Molenstichting Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl