Home Actueel Molens Stichting Sponsors Beeldbank Contact
Stichting
 • Geschiedenis
 • Bestuur
 • Doelstelling
 • Verantwoording
 • ANBI status
 • Vrijwilligers
 • Opleiding
 • Donateurs
 • Sponsoring
 • AVG
 • anbi

  Geschiedenis

  De Molenstichting Súdwest-Fryslân komt voort uit de “Workumer Molenstichting”, opgericht in 1973, met in 1975 als eerste project de restauratie van de poldermolen de “Snip” aan de Heidenskipsterdyk. Daarna volgden nog een drietal projecten tot, in 1996, (Workum was toen al twaalf jaar geleden opgegaan in de nieuwe gemeente Nijefurd) gelijk met het gereedkomen van korenmolen “de Vlijt”, de naam van de stichting officieel werd gewijzigd in “Molenstichting Nijefurd”. Sindsdien kreeg de stichting zeggenschap over nog eens vier molens zodat er vanaf dat moment acht molens onder het beheer van de stichting vallen.
  Intussen is de gemeente Nijefurd op haar beurt opgegaan in de fusiegemeente Súdwest-Fryslân en is m.i.v. 12 februari 2013 de naam van de stichting aangepast aan de actualiteit en heet nu Molenstichting Súdwest-Fryslân.
  Medio 2016 is er wederom uitbreiding te melden in het molenbestand. De windmotor bij Ysbrechtum wordt onderdeel van de molenstichting.
  Na wederom een gemeentelijke herindeling in 2018 komen poldermolen Rispens en de windmotor van Itens tijdelijk onder gemeentelijk beheer. In augustus 2019 vindt ten overstaan van de notaris de overdracht van de beide molens plaats naar de molenstichting die vanaf dat moment elf molens in haar beheer heeft.


  2018 Molenstichting Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl