Home Actueel Molens Stichting Sponsors Beeldbank Contact
Stichting
 • Geschiedenis
 • Bestuur
 • Doelstelling
 • Verantwoording
 • ANBI status
 • Vrijwilligers
 • Opleiding
 • Donateurs
 • Sponsoring
 • AVG
 • anbi

  ANBI status

  Molenstichting Súdwest-Fryslân is per 1 januari 2011 door de Belastingdienst aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling“ (ANBI) en per 1 januari 2012 tevens als culturele ANBI.

  (RSIN/fiscaal nummer 805396056)

  Dit houdt in dat sponsors en donateurs hun bijdragen, met inachtneming van de daarvoor geldende drempels en maxima, als aftrekpost in hun belastingaangifte mogen opvoeren. In het geval van een culturele ANBI, zoals de Molenstichting Súdwest-Fryslân, mogen deze bijdragen zelfs met een factor 1,25 worden vermenigvuldigd. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan de  ANBI status, zoals volledige transparantie van het doen en laten van de instelling en publicatie hiervan op een internetsite. Het bestuur van Molenstichting Súdwest-Fryslân is er van overtuigd aan alle hiervoor gestelde voorwaarden te hebben voldaan.


  2018 Molenstichting Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl